Wat is duurzame energie?

Hoewel de aarde altijd al koudere en warmere periodes heeft gekend, weten we nu dat de mens en de verbranding van fossiele brandstoffen hier ook invloed op hebben. Daarom is er de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan voor duurzame energie: een manier van energieopwekking die het milieu niet belast.Duurzame energie

Biomassa

Energie opgewekt uit biomassa, ofwel bio-energie, ontstaat door de verbranding, vergisting of vergassing van organische materialen. Denk hierbij aan hout, gft-afval of mest. Hierbij komt gas vrij dat ingezet kan worden voor de productie van groene stroom. België is naast Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland een van de Europese landen waar biomassa als energiebron het vaakst wordt gebruikt.

Waterkracht

Door het gebruik van water kan energie ontstaan, genaamd waterkracht. Het wordt opgewekt door middel van de hoogteverschillen tussen waterniveaus en de stroomsnelheid van water. België kent geen grote hoogteverschillen. Daarom wordt de hulp ingeschakeld van waterkrachtcentrales om energie uit het stromende water te halen. Waterkracht staat in voor meer dan 10% van alle Europese elektriciteit.

Windenergie

Wind is een onuitputtelijke energiebron. Met behulp van grote windturbines wordt wind omgezet in elektriciteit. Niet alleen is windenergie onuitputtelijk, er komen ook geen vervuilende stoffen vrij bij het opwekken van energie. Hierdoor is windenergie veel beter voor het milieu dan fossiele brandstoffen. Van alle Vlaamse provincies, staan er in Oost-Vlaanderen de meeste windturbines.

Zonne-energie

Een van de bekendste vormen van duurzame energie is zonne-energie. Zonnepanelen zetten het licht van de zon om in elektriciteit. Naast zonnepanelen, bestaan er ook zonneboilers om het zonlicht en de warmte te gebruiken als energie. Net als de wind, is zonlicht onuitputtelijk en komen er geen schadelijke stoffen vrij bij de opwekking van energie.

Via Pricewise kun je energiecontracten met groene stroom vergelijken. Op die manier weet je zeker dat je energie afkomstig is uit duurzame bronnen. 
 

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.