Alles over biomassa en bio-energie in België

 

Biomassa is net als windenergie, zonne-energie en waterkracht een vorm van groene energie. Biomassa is een overkoepelende term voor energie die wordt gewonnen uit organisch materiaal. Denk hierbij aan hout, groenafval of mest. Hoe duurzaam biomassa echt is, valt te betwisten. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie over biomassa op een rijtje gezet.Biomassa


Wat is biomassa?

Energie afkomstig uit biomassa wordt ook wel bio-energie genoemd. Bio-energie wordt opgewekt door verbranding, vergisting of vergassing van biomassa. Biomassa bestaat uit materialen van biologische oorsprong. Denk bijvoorbeeld aan groenafval, hout, mest, etc.

Hoe werkt het?

Er zijn drie mogelijkheden om bio-energie uit biomassa te halen: verbranding, vergisting of vergassing.

  • Verbranding: Het verbranden van biomassa gebeurt in biomassa- en afvalverbrandingscentrales. Verder gebruiken gas- of koolcentrales ook soms biomassa. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van elektriciteit.
  • Vergisting: Vergisting is een vorm van rotting. Het enige verschil is dat vergisting gebeurt met bacteriën die zonder zuurstof kunnen leven. Vervolgens ontstaat methaangas. Dit biogas kan vervolgens gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit. Het kan ook worden toegevoegd aan het aardgasnetwerk.
  • Vergassing: Bij vergassing wordt wel zuurstof aan het proces toegevoegd. Als je biomassa verbrandt onder zuurstofarme omstandigheden ontstaan brandbare gassen. Dit gas wordt synthesegas of biosyngas genoemd.

Hoe duurzaam is biomassa?

Bio-energie valt onder groene energie omdat het om hernieuwbare energie gaat. Biomassa raakt niet uitgeput, zoals fossiele brandstoffen. Maar energie uit biomassa is niet klimaatneutraal. Het draagt ook bij aan de klimaatverandering. Dit komt doordat de productie van bio-energie veel energie vraagt. Daarnaast is het zo dat de gewassen die worden gepland voor biomassa, bos verdringen. Hierdoor komt koolstof vrij die opgeslagen zat in de bodem, wat schadelijk is voor het milieu.

De duurzaamheid van energie geproduceerd uit biomassa is lastig te meten. Hierbij gaat het niet enkel om de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. Er moet ook gekeken worden naar de herkomst van de biomassa en de verwerkingswijze ervan.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.