Alles over fossiele brandstoffen

Het merendeel van de energie die wij gebruiken, komt uit fossiele brandstoffen. Onder fossiele brandstoffen horen aardgas, aardolie en steenkolen. Deze brandstoffen zijn niet duurzaam, want bij de verbranding ervan komt veel CO2 vrij. Bovendien raken fossiele brandstoffen langzamerhand uitgeput. Wil je graag meer weten over fossiele brandstoffen? Op deze pagina vind je meer informatie.
 Fossiele brandstoffen

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen bevatten koolstof. Het ontstond miljoenen jaren geleden uit versteende resten van planten en dieren die onder lagen aarde terechtkwamen. Nu gebruiken we het als een brandstof. Door de verbranding ervan komt de koolstof in de atmosfeer terecht als een grote hoeveelheid CO2. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde. De belangrijkste fossiele brandstoffen zijn: aardgas, aardolie en steenkolen.

Aardgas

Aardgas is een van de meest gebruikte brandstoffen. Aardgas heeft minder CO2-uitstoot dan aardolie of steenkool. Bij de verbranding ervan komt ongeveer 30% minder CO2 vrij dan bij aardolie en 45% minder dan bij steenkool. Aardgas ontstond op plaatsen waar veel planten groeiden, zoals moerassen. Er wordt geschat dat over zestig jaar alle toegankelijke aardgasbronnen uitgeput geraken.

Aardolie

Aardolie wordt voornamelijk gebruikt als brandstof en als grondstof voor de productie van kunststoffen. Aardolie is te vinden in ondiepe zeeën. Met boortorens wordt het uit de korst van de aarde geboord. Het merendeel van de aardolievoorraden bevindt zich in het Midden-Oosten. Bij de inwinning van aardolie komt CO2 vrij, wat bijdraagt aan de klimaatverandering. Bovendien raken de voorraden van aardolie langzaam op. Hierdoor gaan de prijzen op den duur stijgen.

Steenkolen

Steenkool is een goedkope brandstof. Steenkolen worden gedolven uit steenkoolmijnen. In België waren er ooit zo’n 200 koolmijnen. In 1992 werd de laatste Belgische mijn in Zolder gesloten. Steenkolen worden tegenwoordig onder andere geïmporteerd uit de Verenigde Staten, de voormalige Sovjetunie en China. Naar schatting raken de voorraden van steenkool pas over enkele honderden jaren uitgeput. Maar steenkool draagt sterk bij aan de klimaatverandering. De uitstoot is dan ook twee keer zo hoog als bij het gebruik van aardgas.

Alternatieve energiebronnen

Fossiele brandstoffen zijn over een aantal decennia volledig opgebruikt. De verbranding ervan draagt bij aan de klimaatverandering, onder meer door het broeikaseffect. Daarom zoekt men naar alternatieve energiebronnen. Groene energie is de meest duurzame en milieuvriendelijke vorm van energie. Onder groene energie valt waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa. Kernenergie is ook een alternatieve energiebron, maar hier komt veel kritiek op. Tegenstanders vinden kernenergie onveilig door het radioactieve afval en de kans op ernstige ongevallen. Denk bijvoorbeeld aan de kernramp in Fukushima, Japan, na een aardbeving.

Via onze energievergelijker kun je energiecontracten vergelijken. Hierbij zal je ervoor kunnen kiezen om enkel groenestroomcontracten te vergelijken.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.