Groene energie

Groene energie is een verzamelnaam voor stroom die duurzaam wordt opgewekt. Dat kan door energie op te wekken via energiebronnen zoals zon, wind of water. Dit zijn energiebronnen die onuitputtelijk zijn en dus nooit opraken. Wil je graag meer weten over groene energie? Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie over groene energie op een rijtje.Groene energie

Wat is groene energie

Groene energie wordt opgewekt uit energiebronnen die onuitputtelijk zijn en dus nooit opgeraken. Bovendien belast groene energie het milieu niet om dat er weinig tot geen schadelijke stoffen voortkomen bij de opwekking ervan. Grijze energie daarentegen wordt opgewekt met fossiele brandstoffen die langzamerhand opgeraken en wél milieubelastend zijn. Groene energie is dus een duurzame vorm van energie.

Europa heeft als doelstelling om tegen 2020 meer dan 20% van zijn energie duurzaam te produceren. Ons land wil hierbij 13% van alle energie uit groene energie halen. Uit eerste analyses blijkt ook dat we dit zullen halen.

Groene energiebronnen

Groene energie wordt dus opgewekt uit duurzame, groene energiebronnen. Voorbeelden van groene energiebronnen zijn: waterkracht, windenergie, zonne-energie, aardwarmte, getijdenenergie, biomassa en vloeibare biobrandstoffen.

Garantie van Oorsprong (GO)

Een Garantie van Oorsprong of GO is een bewijs waarmee energieleveranciers aantonen hoe hun elektriciteit geproduceerd wordt. Er bestaan groene Garanties van Oorsprong, ook wel HEB-GOs genoemd, die gegeven worden aan stroom afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast heb je ook WKK-GOs. Dit zijn GOs die gegeven worden aan elektriciteit die geproduceerd wordt door een WKK-installatie. Per 1.000 kWh of 1 MWh die netto geproduceerd wordt, wordt 1 GO uitgereikt.

Iedere energieleverancier die hernieuwbare stroom levert in Vlaanderen is verplicht om per 1.000 kWh geleverde stroom een overeenkomstige hoeveelheid Garanties van Oorsprong voor te leggen aan de VREG.

Kiezen voor groene energie

Bij het afsluiten van een energiecontract heb je de keuze tussen grijze en groene energie. Velen hebben het idee dat groene energie een pak duurder is dan grijze energie. Maar dat is niet het geval. De overheid stimuleert energieleveranciers namelijk om zo veel mogelijk groene energie op te wekken. Hierdoor is de prijs voor groene energie vaak niet hoger dan voor grijze. Via onze vergelijker kun je eenvoudig jouw voorkeur voor groene of grijze energie aanduiden. 

Meer over groene energie?

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.