Kernenergie

Kernenergie, ook wel nucleaire energie of atoomenergie genoemd, is een nucleaire bron van grijze stroom. Het wordt opgewekt uit uranium. Hierbij komt 10 tot 100 keer minder CO2 vrij dan bij fossiele brandstoffen. Maar de meningen over kernenergie zijn verdeeld. Tegenstanders wijzen op de nadelen van het radioactieve afval en het risico op ernstige ongevallen. Op deze pagina vind je meer informatie over kernenergie.
 Kernenergie

Opwekking van kernenergie

Bij kernenergie wordt energie uit de kern van een atoom gehaald. Hiervoor bestaan twee verschillende technieken: kernsplitsing en kernfusie. Tot op heden wordt kernfusie niet gebruikt. Enkel kernsplitsing wordt gehanteerd. Hierbij worden atoomkernen van het erts uranium gesplitst. Tijdens de splitsing komt er een grote hoeveelheid energie vrij. Dit zorgt er vervolgens voor dat andere uraniumatomen zich gaan splitsen. Op die manier ontstaat een kettingreactie. In kerncentrales worden deze kettingreacties onder controle gehouden.

De energie die vrijkomt door kernsplitsing is warmte. Deze wordt gebruikt om water te verhitten, waardoor stoom ontstaat. Deze stoom drijft een turbine aan, die op haar beurt een generator aandrijft. Hier wordt ten slotte de elektriciteit in opgewekt.

Is kernenergie duurzaam?

De opwekking van energie in een kerncentrale is weinig milieubelastend. Bij het productieproces vindt zo goed als geen CO2-uitstoot plaats. Echter, bij de bouw van kerncentrales, de inwinning en het vervoer van het uranium worden wel fossiele brandstoffen gebruikt. Ook ontstaat bij de opwekking radioactief afval. Dat afval vormt een groot risico voor zowel het milieu, als de gezondheid van mens en dier. Bovendien kan dat afval zo’n tienduizenden jaren straling blijven afgeven. Een veilige definitieve opslagplaats voor het afval is tot nu toe nog niet gevonden.

Kiezen voor kernenergie

Energieleveranciers die grijze stroom opwekken, maken meestal gedeeltelijk gebruik van kernenergie. Wil je wel of geen kernenergie? Via Pricewise kun je binnenkort verschillende soorten energie gaan vergelijken. Hierbij kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld enkel grijze of groene energie te vergelijken. Bij productinformatie vind je telkens meer informatie over de gebruikte energiebronnen. Hierop kun je dus zien of een energieleverancier wel of geen gebruik maakt van kernenergie.

Voordelen van kernenergie

  • Bij het opwekken van kernenergie komen zo goed als geen broeikasgassen vrij;
  • Uranium is een relatief goedkope grondstof;
  • Uranium komt over de hele wereld voor. Daarom zijn we niet afhankelijk van politiek instabiele regio’s;
  • Er is weinig uranium nodig om veel energie op te wekken. Eén kg uranium levert zo’n 2,3 miljoen kWh elektriciteit op. Hiermee kun je ongeveer zevenduizend huishoudens een volledig jaar voorzien van energie.

Nadelen van kernenergie

  • Bij het opwekken van kernenergie ontstaat radioactief afval. Dat afval is zeer gevaarlijk en blijft tienduizenden jaren schadelijk;
  • De kans op een kernramp is klein, maar de gevolgen ervan zijn gigantisch. Deze blijven ook op de lange termijn nadelig door de stralingen die vrijkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kernramp in Fukushima (Japan). Dit gebied is voor onbepaalde tijd onbewoonbaar. In de gevarenzone van Doel en Tihange liggen: België, een groot deel van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg;
  • De bouw en afbraak van kerncentrales is zeer duur. Hiervoor zijn telkens miljarden euro’s nodig;
  • Kerncentrales en fabrieken die kernafval verwerken, kunnen worden misbruikt voor de productie van kernwapens.

Binnenkort kun je via onze vergelijker energiecontracten vergelijken. Hierbij zal je ervoor kunnen kiezen om enkel groenestroomcontracten te vergelijken.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.