Kernfusie

Kernfusie is de kracht van de zon. Daar is de gemiddelde temperatuur 10.000.000 °C, waardoor er in het midden van de zon atoomkernen rondvliegen. Wanneer twee van die kernen tegen elkaar botsen, smelten ze samen tot één zwaardere atoomkern. Dit heet fuseren. Hierbij komt energie vrij: licht en warmte. Op aarde wordt al decennialang geprobeerd om deze vorm van energieopwekking na te bootsen. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.
 Kernfusie

Kernfusie

Identiek dezelfde reactie zoals op de zon is op aarde niet haalbaar. Dat proces zou veel meer energie kosten dan dat eruit kan gehaald worden. Op aarde maken we daarom gebruik van de volgende twee grondstoffen: een deuteriumkern (waterstofatoom met 1 neutron) en een tritiumkern (een waterstofatoom met 2 neutronen). Neutronen vormen een onderdeel van de atoomkern. Deuterium is te verkrijgen uit water en tritium uit lithium. Lithium is een veel voorkomend materiaal. Je vindt het bijvoorbeeld terug in batterijen van gsm’s.

De fusering tussen de twee kernen vindt plaats in de torus, een grote ringvormige buis in de fusiereactor. Hierin worden het deuterium- en tritiumkern verhit tot zo’n 100.000.000 °C, waardoor de atoomkernen en elektronen van elkaar los komen, rond gaan vliegen en samen één plasma vormen. Dat plasma wordt door enorme elektromagneten samengehouden in een magnetisch veld. Wanneer de atoomkernen fuseren, komt er nog meer warmte vrij. Die warmte wordt vervolgens afgevoerd door een koelsysteem dat een koelgenerator aandrijft.

Voordelen van kernfusie

  • Bij kernfusie komen zo goed als geen broeikasgassen vrij;
  • Water en lithium zijn vrijwel oneindig voorradig;
  • Kernfusie is relatief veilig in tegenstelling tot kernenergie. Er wordt gewerkt met radioactieve stoffen, maar de fusiereactie dooft vanzelf uit als de reactor zou stilvallen;
  • Eén kg kernfusie genereert evenveel energie als 10.000.000 kg steenkolen.

Nadelen van kernfusie

  • De wand van de reactor wordt bij kernfusie beetje bij beetje radioactief door het vrijkomen van neutronen. Hierdoor moet de reactor na zijn levensduur veilig worden opgeslagen. Deze heeft vervolgens ongeveer 100 jaar nodig om onschadelijk te worden;
  • Energie die voortkomt uit kernfusie zou ons toegang geven tot een vrijwel onbeperkte energievoorziening. Dit zou de machtsverhoudingen tussen landen, energieproducten en consumenten onderling sterk kunnen beïnvloeden.

De toekomst van kernfusie op aarde

Tot op de dag van vandaag is er nog geen bruikbare vorm van kernfusie op aarde ontwikkeld om daadwerkelijk in te zetten. Momenteel wordt er nog steeds meer energie ingestopt dan dat er uitgehaald wordt. Het idee is om voor 2050 fusiecentrales te bouwen. Maar de klimaatsverandering dwingt ons om sneller over te stappen op koolstofarme energie. Als dat tegen 2050 al gerealiseerd is, rijst de vraag of kernfusie nog noodzakelijk zal zijn.

Binnenkort kun je via onze vergelijker energiecontracten vergelijken. Hierbij zal je ervoor kunnen kiezen om enkel groenestroomcontracten te vergelijken.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.