Klimaatverandering: oorzaken, gevolgen en oplossingen

We spreken van klimaatverandering als we het hebben over de verandering van het gemiddelde klimaat. Behalve natuurlijke oorzaken, zoals vulkaanuitbarstingen of de verschuiving van continenten, is de grootste boosdoener het broeikaseffect. Het broeikaseffect wordt onder andere veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarnaast spelen ontbossing, landbouw en veeteelt een grote rol. Wil je graag meer weten over klimaatverandering en wat je er zelf tegen kunt doen? Lees dan verder op deze pagina.
 De klimaatverandering

Wat houdt klimaatverandering in?

De afgelopen jaren zijn er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer gekomen. In vergelijking met 250 jaar geleden zit er nu 40% meer CO2 in de lucht. Dit houdt de warmte van de zon op aarde vast. Dit heeft als gevolg dat de temperatuur op aarde stijgt. Op wereldschaal is de gemiddelde temperatuur de laatste decennia met zo’n 1,1 tot 6,4°C gestegen. Wetenschappers zijn het er over eens dat de klimaatverandering voornamelijk wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten, zoals ontbossing, landbouw, verbranding van fossiele brandstoffen, vliegtuigen, etc.

Door de hoeveelheid broeikasgassen die de mens tot nu toe al heeft uitgestoten, zal de aarde alleen nog maar meer opwarmen. Zelfs indien we CO2-uitstoot drastisch weten te verminderen, zal de aarde nog steeds 0,3 – 1,7°C warmer worden dan vorige eeuw.

Enkele gevolgen van klimaatverandering

De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld gevolgen. De directe gevolgen van de klimaatverandering zijn: verhoging van de temperatuur op wereldschaal, afhankelijk per regio een toe- of afname van de neerslaghoeveelheden en een stijging van de zeespiegel. Deze drie gevolgen dragen verdere risico’s met zich mee op verschillende vlakken: het milieu, onze gezondheid, onze veiligheid, beschikbaarheid van eten en drinken en het weer. Hieronder volgt een kort overzicht:

  • Meer kans op overstromingen doordat de zeespiegel blijft stijgen;
  • Meer kans op hittegolven, die ook steeds langer kunnen aanhouden;
  • Als gevolg daarvan ontstaat er meer risico op bosbranden en het ontstaan van woestijnen;
  • Voedseltekorten en tekort aan drinkwater;
  • Afname van het aantal dier- en plantensoorten;
  • Verzuurde oceanen, waardoor koraalriffen afsterven;
  • Zachtere winters en tropische zomers;
  • Meer kans op neerslag.

Wat kun je zelf doen?

De opwarming van de aarde kunnen we niet meer tegenhouden. We kunnen enkel nog de uitstoot van broeikasgassen verminderen en anderzijds ons aanpassen aan het nieuwe klimaat. De uitstoot van broeikasgassen kunnen we onder andere gaan verminderen door ons eigen energieverbruik onder de loep te nemen. We kunnen niet zonder energie, maar we kunnen er wel bewuster mee omspringen. Enkele oplossingen: ons energieverbruik inperken en overschakelen op groene energie.

Binnenkort kun je via ons energie vergelijken. Hierbij zal je ervoor kunnen kiezen om enkel groenestroomcontracten te vergelijken.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.