Alles over windenergie in België

Windenergie is elektrische energie die voortkomt uit een windturbine. Vroeger werd de wind al gebruikt om via windmolens menselijke kracht te vervangen. Bijvoorbeeld voor het malen van graan. Tegenwoordig worden windmolens (windturbines) gebruikt om wind om te zetten in elektrische energie. Wil je graag meer lezen over deze duurzame vorm van energie? Op deze pagina vind je meer informatie.
 Windenergie

Windenergie in België

Eén van de vijf doelstellingen van de Europese Unie is om tegen 2020, 20% van alle energie uit duurzame energiebronnen te halen. België moet daarom 13% van zijn elektriciteit duurzaam produceren. Volgens cijfers van de CREG was windenergie in 2015 goed voor 6% van de totale Belgische elektriciteitsproductie. Ondertussen is dit aandeel alleen nog maar gestegen. Zowel Vlaanderen, als Wallonië breidde zijn windmolenparken fors uit. In 2017 werden er meer dan 100 nieuwe windturbines in België geplaatst.

Het grootste energieproject van België is sinds 9 december 2017 in gebruik: de Belwind-elektriciteitscentrale. Dit is een windpark met zo’n 55 windturbines in de Noordzee. Het is zelfs mogelijk om een windmolen in je eigen tuin te plaatsen. Op die manier kun je je eigen windenergie opwekken.

Hoe werkt een windturbine?

De belangrijkste onderdelen van windturbines zijn de mast, de gondel met rotor, drie rotorbladen en de sturing. De mast is gemaakt van staal en is zo’n 54 meter hoog. De gondel is de ‘machinekamer’ van de windturbine. De drie rotorbladen zijn 44 meter lang. Deze zijn gemaakt van glasvezelversterkt polyester.

Het doel van een windturbine is om de kracht van de wind om te zetten in energie. Hierbij werkt de wind in op de rotorbladen, die draaien rond een as. Deze as is verbonden met een generator, wat ervoor zorgt dat de roterende beweging wordt omgezet in bruikbare energie. Hoeveel elektriciteit een windturbine uiteindelijk opwekt, wordt beïnvloed door een aantal externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte en lengte van de windturbine, de plaats waar de turbine staat en de windsnelheid. Windturbines beginnen te draaien vanaf een windkracht van 2 tot 3 Beaufort.

Redenen voor het gebruik van windenergie

Windenergie is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, zoals aardgas, aardolie en steenkolen. Deze brandstoffen raken langzamerhand uitgeput en zijn schadelijk voor het milieu. Behalve de klimaatproblematiek, zijn er nog een aantal redenen om duurzame energie in te zetten en verder te ontwikkelen. Europa is tegenwoordig voor een groot deel afhankelijk van olielanden zoals, Iran, Saoedi-Arabië, Libië, etc. Deze landen zijn vaak politiek instabiel. Wanneer er niet wordt gewerkt aan alternatieven voor de opwekking van energie, zullen we steeds meer afhankelijk worden van deze landen. Dit zal resulteren in negatieve gevolgen voor de economie.

Voordelen van windenergie

  • Windturbines stoten geen CO2 uit. Hierdoor schaden ze het milieu niet;
  • Wind is onuitputtelijk. Er zal altijd wind zijn;
  • Een windturbine is veilig. Ze zijn zo ontworpen dat ze in alle weersomstandigheden veilig kunnen draaien. Bijvoorbeeld bij stormweer worden ze automatisch uitgeschakeld;
  • De windenergiesector is een belangrijke economische activiteit geworden.

Nadelen van windenergie

  • Windenergie is duurder dan energie uit fossiele brandstoffen;
  • Het waait niet iedere dag. Hierdoor zijn windturbines niet zo betrouwbaar;
  • Windturbines ‘vervuilen’ de horizon;
  • Windturbines zorgen voor geluidshinder.
     

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en relevante advertenties bij derden te tonen.