Wat is sociaal tarief voor elektriciteit en/of gas?

Het sociaal tarief of de sociale maximumprijs is een energietarief dat lager ligt dan het normale tarief. Een energieleverancier is verplicht deze prijs aan te rekenen, als je daar recht op hebt. Sociale tarieven worden vaak gecombineerd met een budgetmeter. Wil je meer weten over het sociaal tarief? Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie.


sociaal tarief elektriciteit

Hoe wordt het sociaal tarief bepaald?

In België bepaalt de CREG het sociaal tarief. Om dit te bepalen zoekt de CREG iedere zes maanden naar de goedkoopste energieleverancier in het goedkoopste netgebied van België. Vervolgens wordt dat tarief voor elektriciteit en aardgas overal toegepast.

Wie krijgt een sociaal tarief?

Je krijgt een sociaal tarief als je bepaalde tegemoetkomingen ontvangt. Er zijn 4 categorieën bepaald, waar je onder moet vallen om recht te hebben op een sociale maximumprijs:

  1. Toekenning door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
  2. Toekenning door de Rijksdienst voor Pensioenen;
  3. Toekenning door een OCMW;
  4. Huurders van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij met een gemeenschappelijke installatie voor verwarming op aardgas;

Als je tot de eerste drie categorieën behoort, krijg je automatisch het sociaal tarief voor elektriciteit of gas. Indien je onder categorie 4 valt (huurder van een appartement van een sociale huisvestigingsmaatschappij) krijg je het sociaal tarief voor aardgas niet automatisch toegekend. In dat geval moet je contact opnemen met de eigenaar van het gebouw.